สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวราภรณ์ ศาลางาม
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวภาวิณี ชัยบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายธีรพล ไชยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสุนทร ศาลางาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางวราภรณ์ ศาลางาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายยงยุุทธ จันทวงษ์ ครูพิเศษสายชั้นป.6 (สุขศึกษาและพลศึกษา)
ครู คศ.3

นายสุวิทย์ รุดชิน ครูพิเศษสายชั้นป.6 (วิทยาศาสตร์)
ครู คศ.2

นางสาวกัณฑิมา บุตรจันทร์ (ครูการศึกษาพิเศษ)
ครูผู้ช่วย